English For Change

A passionate project, which I always nurture in mind, will be made it become true when it is the right time. I can call it as a life message and mission of Mrs. Universe to me, reversely. Be patient, join me and see soon!

Một dự án tâm huyết mà G luôn luôn nuôi dưỡng ý định trong đầu để biến nó thành hiện thực bất khi thời điểm chín mùi. T xem nó như một thông điệp và sứ mệnh của Chị Vũ trụ yêu cầu mình, hoặc ngược lại. Hãy Kiên nhẫn, đồng hành cùng G và đón xem!

Fan page: English For Change

Advertisements