MY RECORDS – THU ÂM

[Chống chỉ định với những người quá yêu âm nhạc. Nếu bạn là người đó thì không nên động vào phần này vì nó cũng hơi Nhạy cảm với màng nhĩ.

Còn ai mà có sức chống chịu tốt thì mình vẫn chào mời vì người nghe là động lực cho người hát mờ. Ahihi :>~]

You should not touch this one if you are sensitive with sound because my voice was a very normal one. This is only my entertained corner.

One again, these are the super normal records, not professional soundtrack.

Thank you!

1/ Em đã biết – Tặng cho 1 người yêu cầu và đã ở cạnh tôi.

2/ City of stars – For my tiny Dream, Love and Destiny.

3/ Trót yêu – Hát cho những cảm xúc của riêng tôi dành cho người.

4+/ Như một thói quen, thích thì hát thôi. Bài nào tâm đắc thì t sẽ  viết 1 dòng chia sẻ =))))