About – Sơ lược thôi!

Somewhere out there, I am alive…

Tôi vẫn tồn tại, đâu đấy…. ngoài kia.

[Về tên tuổi mình, ai muốn biết sẽ tìm thấy thôi vì nó có ở khắp nơi trong blog này nè vì mình dự mở cái blog này là để cởi mở một cách kín đáo (chỉ cho những ai quan tâm thôi, tránh quá lầy lội và phiền nhiễu trên MXH) , những cái gì có thể chia sẻ được thì mình sẽ  cho nó lên dĩa ngay. Ngoài ra, mình có cái tính dễ dãi đã ăn vào trong máu cmn lâu rồi nên.. Quéo queo quèo, muốn biết gì, thắc mắc gì cứ tư nhiên hỏi úp hỏi mở… làm sao t hiểu thì t sẽ trả lời.

Mục giới thiệu này mình không để tiếng Việt vì ………………… lười dịch. Bạn có thể dùng các Ứng dụng dịch để đọc, hơn nữa WP cũng có hỗ trợ dịch ngôn ngữ nhiều tạm ổn, mình có thể cái App đó ở thanh bên WP.

Nói chung, mình muốn Ngôn ngữ không bao giờ là giới hạn cho sự tương giao nha  

Tái bút: Tự cảm thấy quến hão !!! ]My name is TTP,  which used to exist with many nicknames because somehow people wanna make my name become more  “meaningful”. If you would rather choose to call me at other lovely names, there is no problem. That is all your choice..

However, to be short and easy for everyone……

Just call me:

GIN

I love Education & Languages (English), and Traveling.

1/ For Education and English:

My biggest dream is to open an institutional system that everyone who want to pursuit English to get closer to the destiny, dream, bright future. My first project named English for Change, a community team project that exists for only one year which has just shown a few positive results.

Visit English for Change Fan page: click here.

It will be potentially broadened in the future. 🙂

2/ Traveling

It is not about distance, it is about the space & senses  

I cannot breathe well if the condition remains the same for a very really ordinarily long period. We all know that we cannot survive without breathing activity right? Traveling gives me fresh air, and  “I usually inhale a bunch of heavenly air into my lungs after each trip” :3

There were many ways to travel. I did some and gonna do some more adventurous, exciting and meaningful way. It would be nice to share the trip with someone.

I used to hate Reading, Writing, and many other good things.

However, I want to change them. To become a better man (human) is one reason that I made this blog. Shhhhh, but…. sometimes I still remained as a bad man – batman 🙂

Writing is the miracle way to reflect a person, to keep the memory and to spread the message. I believe this will be an essential start for anyone who would like to nurture their self, ability, and potential.

If you want to contact me, you can do it in the comment, contact, everything connected with this blog. =))) It is free to talk!

Advertisements

Về tên tuổi mình, ai muốn biết sẽ tìm thấy thôi vì nó có ở khắp nơi trong blog này nè vì mình dự mở cái blog này là để cởi mở  môt cách kín đáo (chỉ cho những ai quan tâm thôi, tránh quá lầy lội và phiền nhiễu trên MXH) , những cái gì có thể chia sẻ được thì mình sẽ  cho nó lên dĩa ngay. Ngoài ra, mình có cái tính dễ dãi đã ăn vào trong máu cmn lâu rồi nên.. Quéo queo quèo, muốn biết gì, thắc mắc gì cứ tư nhiên hỏi úp hỏi mở… làm sao t hiểu thì t sẽ trả lời.

Mở cửa đón khách nhoa!

Mục giới thiệu này mình không để tiếng Việt vì ………………… lười dịch. Bạn có thể dùng các Ứng dụng dịch để đọc, hơn nữa WP cũng có hỗ trợ dịch ngôn ngữ nhiều tạm ổn, mình có thể cái App đó ở thanh bên WP.

Nói chung, mình muốn Ngôn ngữ không bao giờ là giới hạn cho sự tương giao nha  

Tái bút: Vãi cả tư tưởng !!! 

Sơ lược thôi!

 

This is how people is used to talking about me and my work.

Doanh Nhan Sai Gon Online – 2013 (in Vietnamese) : Báo điện tử Hội DNSG

Tuoi tre TV ( VTV9) – 2014 (in Vietnamese) “Tiếng anh gía rẻ, tại sao không?”

Tuoi tre Newspaper -2014 (in Vietnamese) Tiếp sức những ước  mơ Scholarship

If you are interest on what I am doing, feel free to contact me. I would love to share and cooperate if we can.

Best regards,

Ms. Gin

People said…

 

Track list:

1/ Em đã biết – Tặng cho 1 người yêu cầu và đã ở cạnh tôi.

2/ City of stars – For my tiny Dream, Love and Destiny.

3/ Trót yêu – Hát cho những cảm xúc của riêng tôi dành cho người.

4+/ Như một thói quen, thích thì hát thôi. Bài nào tâm đắc thì t sẽ  viết 1 dòng chia sẻ =))))

Khi tớ hát…