Stop pampering yourself

Cầu này chỉ có mục đích là bớt tiêu tiền đi má… mới có 2 ngày kể từ lúc nhận được lương là bay cmnr nó 1/3 tài khoản rồi. Dmmmmmmmmm.

=))))

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s