Sống hôm nay, biết đâu mai qua đời!

Hôm nay trong đầu chỉ có 1 vài suy nghĩ đọng lại.

+ Muốn nói chuyện trực tiếp với một số “ai đó” , ngán nhắn tin và đợi.

+ Lý do muốn nói chuyện là vì không biết ngày mai có còn sống không nên hôm nay mở miệng nói được với ai thì sẽ nói.

+ Chẳng tìm ra cách nào chết mà mình vẫn thấy mình xinh đẹp cả, nên phân vân và duy trì sự sống hoài, nhiều khi chán vl mà không biết chết làm thế nào.

Bị lẫn quẩn.

Não teo. ~_~

Nay rảnh đi lựa số phone mới, dự sẽ chọn số 09xy7936yx, trong đó xy và yx là hai số nguyên tố, 7936 số giữa là số rút gọn của TK ngân hàng.

Bắt đầu Những ngày tháng vật vã ở tuổi 23.

26/06/17

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s