HOME LÀ NHÀ

GIN (THIRTEEN)

Secret talk là tâm sự ẩn: https://ask.fm/justcallmegin_thirteen
Website là link này: https://justcallmegin.wordpress.com
Advertisements

SENSES – Nơi của những cảm xúc

PROFILE – HỒ SƠ CÁ NHÂN

How I look like? All were shown in the background pictures.

Nhìn hình là biết mình trông thế nào liền nè (đã qua các loại Camera tương tự 360 rồi nhá =))))

BASIC INFORMATION

Generation: 9x

I AM

A NAUGHTY & WEIRD PERSON. YOU CAN CALL ME: MƯỜI BA (13) 

Straight. Selfish. Passionate

Strict – Easy-going

Quiet – Noisy

Good – Bad

CONCEPTS

Life: I am the one Know what I want to do, and Do what I want.

Love: Believe in love at first sight, and Engage to anyone can give me that such feelings. 

Youth: is the best time ever of human beings. I enjoy dealing with Trial and Errors, accepting Challenges, immersing in Love and breathing every Moments.

BELIEFS

“It is all your choice.”

“Things are possible”

“Miracle will exist when you believe”

PROJECTS

English For Change

Freedom English with GIN (FEG)

ABOUT ME

 

Track list:

1/ Em đã biết – Tặng cho 1 người yêu cầu và đã ở cạnh tôi.

2/ City of stars – For my tiny Dream, Love and Destiny.

3/ Trót yêu – Hát cho những cảm xúc của riêng tôi dành cho người.

4+/ Như một thói quen, thích thì hát thôi. Bài nào tâm đắc thì t sẽ  viết 1 dòng chia sẻ =))))

Khi tớ hát…