ĐÂY LÀ NHÀ

My Youtube Channel:
AskFM: click here 
Website:  justcallmegin.wordpress.com
Advertisements

SENSES – Nơi của những cảm xúc

PROFILE – HỒ SƠ CÁ NHÂN

How I look like? All were shown in the background pictures.

Nhìn hình là biết mình trông thế nào liền nè (đã qua các loại Camera tương tự 360 rồi nhá =))))

BASIC INFORMATION

Generation: 9x

I AM

A NAUGHTY & WEIRD PERSON.

Straight. Selfish. Passionate

Strict – Easy-going

Quiet – Noisy

Good – Bad

CONCEPTS

Life: I am the one Know what I want to do, and Do what I want.

Love: Believe in love at first sight, and Engage to anyone can give me that such feelings. 

Youth: is the best time ever of human beings. I enjoy dealing with Trial and Errors, accepting Challenges, immersing in Love and breathing every Moments.

BELIEFS

“We always have choices. I choose Possibility, and you?”

“Miracle will exist when you believe”

“Fight for the right things”

PROJECTS

I am Normal

This is my new project for Encouraging “Normal” Psychology Development and Release the Inner -Self, and Ego. Currently, all the posts were written in Vietnamese most of the time.

Đây là một dự án mới của G với mục đích khuyến khích Sự phát triển Tâm lý “Tôi Bình thường” và Giải phóng Nội tâm và Bản ngã. Hiên tại, phần lớn thời gian các bài viết được viết bằng tiếng Việt.

Bạn nào quan tâm và muốn trờ thành team của dự án này thì inbox, email mình nhé.

Fan Page: Normal Psychology

English For Change

A passionate project, which I always nurture in mind, will be made it become true when it is the right time. I can call it as a life message and mission of Mrs. Universe to me, reversely. Be patient, join me and see soon!

Một dự án tâm huyết mà G luôn luôn nuôi dưỡng ý định trong đầu để biến nó thành hiện thực bất khi thời điểm chín mùi. T xem nó như một thông điệp và sứ mệnh của Chị Vũ trụ yêu cầu mình, hoặc ngược lại. Hãy Kiên nhẫn, đồng hành cùng G và đón xem!

Fan page: English For Change

ASEAN XChange 2018-2019

This is the new and big program that I want and will be a member of brainstorming team, CORE TEAM. It will play an essential role in my personal self-developing period. This was founded by a young man from the Philippines!

AX là chương trình mới (với G vì mới tham gia và quy mô lớn mà G muốn, cũng như sẽ là giữ một vai trò là 1 TV của đội đầu não, Thành viên chủ chốt. Tất nhiêu sự kiến này sẽ đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn đi lên của sự phát triển bản thân t. Kiểu khoe thôi :))) 

Fan page: ASEAN XChange

Website: to be updated soon.

ABOUT ME

Về tên tuổi mình, ai muốn biết sẽ tìm thấy thôi vì nó có ở khắp nơi trong blog này nè vì mình dự mở cái blog này là để cởi mở  môt cách kín đáo (chỉ cho những ai quan tâm thôi, tránh quá lầy lội và phiền nhiễu trên MXH) , những cái gì có thể chia sẻ được thì mình sẽ  cho nó lên dĩa ngay. Ngoài ra, mình có cái tính dễ dãi đã ăn vào trong máu cmn lâu rồi nên.. Quéo queo quèo, muốn biết gì, thắc mắc gì cứ tư nhiên hỏi úp hỏi mở… làm sao t hiểu thì t sẽ trả lời.

Mở cửa đón khách nhoa!

Mục giới thiệu này mình không để tiếng Việt vì ………………… lười dịch. Bạn có thể dùng các Ứng dụng dịch để đọc, hơn nữa WP cũng có hỗ trợ dịch ngôn ngữ nhiều tạm ổn, mình có thể cái App đó ở thanh bên WP.

Nói chung, mình muốn Ngôn ngữ không bao giờ là giới hạn cho sự tương giao nha  

Tái bút: Vãi cả tư tưởng !!! 

Sơ lược thôi!